• W celu realizacji umowy przetwarzane są wszystkie dane niezbędne do realizacji umowy z P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek. Jeżeli w realizacji umowy udział biorą również podmioty zewnętrzne, jak np. firmy kurierskie lub dostawcy usług płatniczych, Państwa dane są im przekazywane w wymaganym zakresie i przetwarzane przez nie zgodnie z ustalonym celem,
 • wraz z wyświetleniem strony internetowej​ ​www.producentslubny.pl, następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Państwa urządzenia.
 • Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:
  ●  adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
  ●  datę i godzinę wejścia,
  ●  nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
  ●  stronę z której nastąpiło wejście (adres URL strony),
           ●  użytą przez Państwa przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu,
  oraz zapisuje Państwa ruch na naszej stronie w następujących celach:
  ●  zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
  ●  zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej.
  Jeżeli w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym albo w innych ustawieniach swojego urządzenia końcowego wyrazili Państwo zgodę na tzw. geolokalizację, używamy tej funkcji, aby oferować Państwu indywidualne usługi odnoszące się do aktualnego miejsca pobytu. Zgromadzone w ten sposób dane lokalizacyjne przetwarzamy wyłącznie w ramach tej funkcji.
  Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO.
  Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: Dane nie są przekazywane os. trzecim.
  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:
  Dane są przechowywane przez okres 7 dni, a następnie automatycznie usuwane. Po zamknięciu naszej strony internetowej dane geolokalizacyjne są usuwane.

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne: 

Przedmiotem działalności P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek jest m.in. sprzedaż na odległość towarów i usług. W związku z tym przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Zaliczają się do nich w szczególności: 

 • ●  imię, nazwisko,
  ●  adres do faktury i adres dostawy,
  ●  adres e-mail,
  ●  dane do płatności, 
 • ●  numer telefonu.
  Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  ●  zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
  ●  realizacji postanowień umownych związanych z świadczeniem usług.
  Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO w związku z wyrażeniem zgody na konkretny kanał komunikacji (wysyłka towaru na wskazany adres dostawy), co oznacza, że udostępniają nam Państwo dane w celu zawarcia i realizacji umowy.
  Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:
  W ramach wymienionych powyżej rodzajów przetwarzania danych, Państwa dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez podwykonawców, w szczególności przez firmy kurierskie.
  Dane dotyczące adresu dostawy przekazujemy jednej ze współpracujących z nami firm kurierskich w celu realizacji umowy. W zależności od wybranej przez nas firmy kurierskiej przekazujemy Państwa numer telefonu/adres e-mail w celu zapewnienia możliwości kontaktu. Dane są przekazywane współpracującej z nami firmie kurierskiej tylko w wymaganych przypadkach i wyłącznie w ww. celach przetwarzania.
  Płatności obsługiwane są przez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Po podaniu swoich danych mogą Państwo złożyć zlecenie płatności za pośrednictwem danego dostawcy. Aby móc zrealizować płatność, w szczególności przekazujemy informację dotyczącą kwoty płatności do wybranego dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonanego przez dostawców usług płatniczych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć w tekstach informacyjnych na ekranie wprowadzania danych lub na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych.
  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:
  Dane zgromadzone w celu realizacji umowy są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych).
  Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:
  W celu zabezpieczenia i optymalizacji procesu zamówień oraz aby zaoferować Państwu różne metody płatności, podczas procesu zamówienia sprawdzamy na podstawie już otrzymanych informacji, takich jak ilość zamówionych artykułów lub adres dostawy, czy w danym zamówieniu występują nieprawidłowości. Dodatkowo w przypadku przerwania zamówień zapisujemy dane otrzymane do momentu przerwania procesu w celu (technicznej) optymalizacji procesu zamówienia i do identyfikacji (możliwych) przebiegów oszustw oraz aby móc odpowiedzieć na zapytania klientów dotyczących zamówień. Jako podstawa prawna służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO.
  Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:
  Dane nie są przekazywane osobom trzecim. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: 

Dane zgromadzone w celu zabezpieczenia procesu zamówienia, łącznie z danymi osobowymi pochodzącymi z przerwanych zamówień, zapisujemy na okres maksymalnie dwunastu miesięcy. Po upływie tego okresu przechowywania danych, przetwarzane dane są usuwane. 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne: 

Dane osobowe, które powierzają nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, rozmów telefonicznych lub przez adres e-mail, mają charakter poufny. Wykorzystujemy Państwa dane zgodnie z określonym celem przetwarzania, aby móc w sposób poprawny opracować Państwa zapytania. 

Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO, względnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Nasz i Państwa wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika, z celu jakim jest odpowiadanie na Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Państwa zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej. 

Konieczne może być przekazanie fragmentów Państwa zgłoszenia kontrahentom (np. dostawcom w przypadku ankiet dotyczących produktów) w celu opracowania Państwa zapytania. W takich przypadkach zapytanie zostanie najpierw zanonimizowane, aby żadna osoba trzecia nie mogła go powiązać z Państwem. Jeżeli w pojedynczych przypadkach będzie konieczne przekazanie Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie na to zgody. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: 

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka) za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia. 

W przypadku dochodzenia swoich praw na mocy punktu 18 RODO, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata po udzieleniu przez nas ostatecznej odpowiedzi, abyśmy mogli wykazać, że udzieliliśmy Państwu wyczerpujących informacji oraz, że spełnione zostały wymogi prawne. 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne: 

W przypadku wyrażenia stosownej zgody na przechowywanie w Państwa urządzeniu plików cookies i innej podobnej technologii oraz uzyskiwanie dostępu do niej możemy rozpocząć przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym informacji o Państwa aktywności na stronie internetowej (m.in. jakie obszary strony Państwo odwiedzają, z jakich linków korzystają itd.) w celach reklamowych, w tym do działań remarketingowych. Dane te mogą służyć do tworzenia Państwa profili. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Państwa zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Państwa indywidualnych preferencji i zainteresowań. Sposób wykorzystania profili zależy od tego, jakiej treści zgodę marketingową Państwo wyrazili. Jeżeli zgodzili się Państwo na wykorzystanie reklamowych plików cookies przez nas w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam w naszych serwisach, profil zostanie wykorzystany do dopasowania treści reklamy do Państwa preferencji, jeżeli natomiast rozpoczęli Państwo subskrypcję newslettera, to informacje handlowe przesyłane newsletterem będą odpowiednio dopasowane do Państwa zainteresowań. 

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO, a w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako uzasadniony interes. 

W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas w odniesieniu do każdego z kanałów komunikacji i ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. W dowolnym momencie mają Państwo także prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych 

osobowych w wyżej wymienionych celach. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy np. wysłać e-mail. 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: 

W zakresie działań reklamowych obejmujących wyświetlanie treści dopasowanej do Państwa preferencji i zainteresowań, odbiorcami danych mogą być nasi zaufani partnerzy, których lista znajduje się w naszych Informacjach dotyczących plików cookie. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: 

Jeżeli wycofają Państwo zgodę na poszczególne kanały komunikacji marketingowej lub sprzeciwią się przetwarzaniu danych w związku z podejmowaniem przez nas określonych działań reklamowych, Państwa dane nie będą przetwarzane w zakresie objętym zgodą lub sprzeciwem.. 

Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw, powiązany z nim adres kontaktowy, o ile adres taki jest przetwarzany w konkretnym przypadku, zostanie zablokowany do dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach również po wpłynięciu Państwa sprzeciwu może się jeszcze zdarzyć wysyłka materiałów reklamowych. Ma to miejsce ze względów technicznych związanych z wcześniejszym przygotowaniem materiałów reklamowych i nie oznacza zignorowania Państwa sprzeciwu. 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne: 

Na naszej stronie internetowej oraz przez ramki zintegrowane na naszych stronach w mediach społecznościowych oferujemy Państwu możliwość subskrypcji naszego newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail i w razie potrzeby również imię do przesyłania (w miarę możliwości indywidualnych) informacji dotyczących produktów, promocji, konkursów i nowości z oferty a także do badania zadowolenia klientów. Zapisujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłki newslettera. 

Aby zapobiec błędom przy podawaniu adresu e-mail wprowadzamy tzw. procedurę double opt-in: po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera przesyłamy Państwu link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link Państwa adres e-mail zostaje wpisany na listę mailingową. 

NEWSLETTERY obejmują promocje (oferty, rabaty, konkursy itd.) oraz towary i usługi dostarczane przez P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek. 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera możemy rozpocząć przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach reklamowych, w tym poprzez profilowanie. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób. 

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych jest Państwa zgoda, która jest wyrażana poprzez zapisanie do newslettera (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO). Zgoda jest też podstawą przetwarzania Państwa imienia, o ile na etapie zapisu do newslettera wyrażą Państwo chęć jego przekazania. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako uzasadniony interes. 

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym poprzez tworzenie spersonalizowanych profili użytkownika. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. Link do rezygnacji z newsletteru można znaleźć t utaj lub na końcu każdego newsletteru

Rezygnacja z subskrypcji jest równoznaczna z cofnięciem Państwa zgody na utworzenie spersonalizowanego profilu użytkownika oraz na otrzymywanie na jego podstawie newsletterów. 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: 

Jeżeli w celu realizacji wysyłki newslettera lub umożliwienia dokonywania ocen zakupu korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, w zawartej umowie zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: 

Jeżeli odwołają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek, Państwa adres e-mail zostanie zablokowany do wysyłki newslettera. 

Przy zapisywaniu się do newslettera na stronie mediów społecznościowych obowiązują również przepisy o ochronie danych osobowych danego operatora strony mediów społecznościowych. 

Korzystając z naszego sklepu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Państwa przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą polityką. Cookie to małe pliki, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzin na stronie internetowej. W pliku cookie zapisywane są informacje odnoszące się do użytego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że za ich pośrednictwem otrzymujemy bezpośrednią informację o Państwa tożsamości. Stosowanie plików cookie służy do tego, aby korzystanie z naszej oferty było dla Państwa przyjemniejsze. Po opuszczeniu naszej strony internetowej są one automatycznie usuwane. 

Stosujemy Google Analytics 


W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej: 

 • ●  typ / wersja przeglądarki,
  ●  używany system operacyjny,
  ●  adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
  ●  nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
  ●  godzina wysłania zapytania na serwer.
  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:
  Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.
  Targetowanie behawioralne i optymalizacja witryny internetowej

  W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody nasze serwisy wykorzystują w celach reklamowych pliki cookies oraz inną podobną technologię. Korzystając z plików cookie na naszej witrynie internetowej my i nasi zaufani partnerzy gromadzimy i analizujemy informacje służące optymalizacji naszych stron internetowych i wyświetlanych na nich reklam. Ma to w szczególności zagwarantować, że na podstawie dotychczasowych wyborów na Państwa urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Państwa rzeczywistych lub potencjalnych zainteresowań. Dane przetwarzane w tym celu zawierają na przykład informacje o tym, które nasze produkty wzbudziły Państwa zainteresowanie.
  Jako podstawa prawna tego przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Państwa urządzeniu końcowym. Optymalizacja naszych stron internetowych w celu zapewnienia przyjemniejszych zakupów i unikania wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Państwa zainteresowania, leży zarówno w Państwa, jak i w naszym interesie. Gromadzenie i analiza danych następuje wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie umożliwia nam identyfikacji Państwa tożsamości. W szczególności informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu. 

 Retargeting 

Korzystamy również z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów). Umożliwia to nam dostosowanie naszej oferty internetowej do Państwa preferencji. W tym celu my i nasi zaufani partnerzy stosujemy pliki cookie, za pomocą których w spseudonimizowanej formie gromadzimy dane dotyczące zainteresowań.Jako podstawa prawna tego przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Państwa urządzeniu końcowym.. Stosowanie targetingu ma zagwarantować, że na Państwa urządzeniach końcowych będą wyświetlane reklamy dostosowane do Państwa preferencji. Unikanie wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Państwa zainteresowania, leży zarówno w Państwa, jak i w naszym interesie. 

Piksel Facebooka 

Piksel Facebooka jest używany na tej stronie w swojej podstawowej formie i wymaga języka skrytpowego JavaScript, co pozwala nam śledzić działania na naszej stronie internetowej i na tej podstawie wyświetlać Państwu dopasowane do Państwa potrzeb informacje o produktach. 

 • Informacje o tym, jak to działa można znaleźć na stronie Facebooka: 

  https://www.facebook.com/about/privacy 

  Piksel działa jak pseudonim, to znaczy, że nie tworzy żadnego bezpośredniego związku z jakimikolwiek osobistymi informacjami na Państwa temat.
  Opcja rezygnacji
  Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw na jego używanie. Użytkownicy posiadający konto na Facebooku klikając w poniższy link: https://www.facebook.com/ads/preferences 

  Na naszej stronie możemy zamieszczać filmy YouTube, które są przechowywane na stronie https://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w „zaawansowanym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane o Państwu jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dane są przesyłane tylko podczas odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych. 

  Istnieje zawsze swobodny wybór sposobu komunikacji z nami (komunikacja pocztą elektroniczną albo tradycyjną). Ze względów technicznych komunikacja mailowa odbywa się w formie niezaszyfrowanej. Cele przetwarzania danych wynikają z realizacji działań przedumownych poprzedzających uregulowany umową stosunek handlowy oraz ze spełnienia obowiązków z tytułu zawartej umowy. 

W celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Poszczególne cele przetwarzania danych wynikają z wymogów prawa. Do wymogów prawa należy np. spełnienie obowiązków archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów podatkowych oraz przetwarzania danych w ramach wezwań urzędowych. 

W ramach naszego stosunku handlowego konieczne jest udostępnienie danych, które są wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku handlowego oraz do spełnienia związanych z tym obowiązków, a także dane, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani ustawowo albo uprawnieni na podstawie uzasadnionego interesu. Bez tych danych nawiązanie stosunku handlowego z Państwem nie jest zwykle możliwe. 

Administrator danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek, Twardorzeczka ul. Widokowa 156, 34-324 Lipowa 

Zestawienie
Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Państwu jeszcze następujące prawa: 

 • ●  prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
          ●  prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
  ●  prawo do usunięcia zapisanych u nas Państwa danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
  ●  prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
  ●  prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
  ●  prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.
  W przypadku skorzystania z przysługujących Pani/u praw zgodnie z artykułem 18 udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Pani/u ostatecznej odpowiedzi.
  Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO
  Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO mają Państwo prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Państwa osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:
  ●  cele, w których przetwarzane są dane osobowe;
  ●  kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  ●  odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Państwa dane osobowe zostały lub
                       zostaną jeszcze udostępnione;
  ●  planowany okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne
                       informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
  ●  prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia
                       przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
  ●  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  ●  wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której
                       dotyczą;
  ●  wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem
  22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.
  Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO
  Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.
  Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO
  Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:
  ●  dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
  ●  odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a)          RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
    ●  zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;
  ●  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;
  ●  dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich żądają Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych 

Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO 

Mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków: 

●  podważają Państwo prawidłowość danych osobowych;

●  przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia
                      wykorzystywania danych osobowych;
●  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak
osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu
prawa albo
         ●  złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest
jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.
Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO
Mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile
●  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i
●  przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym. 

Osoba kontaktowa w przypadku pytań lub wykonania Państwa praw do ochrony danych 

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych (prawo do ochrony danych) mogą się Państwo zwrócić do nas na adres [email protected] 

www.producentslubny.pl - wszystko do ślubu